Schrijf je in voor Zaaksystemen in beeld

Op donderdag 16 februari 2017 is de derde editie van Zaaksystemen in Beeld LIVE! In
2017 vindt het event wederom in 1931 te ‘s-Hertogenbosch plaats na het succes van 4 februari 2016. Informatie over Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2016.

Thema’s:

Ook komend jaar zullen de leveranciers hun systeem demonstreren aan de hand van een aantal thema’s:

– Zaakafhandeling 2x
– Klantcontact
– (Functioneel)beheer
– Vrije sessie

Gezien de grote opkomst tijdens de sessie zaakafhandeling, demonstreert elke leverancier komend jaar dit thema twee keer op de dag. Op deze manier hopen wij alle bezoekers de kans te geven om deze sessie bij te wonen. Daarnaast is er een vrije sessie, hier mag de leverancier zelf invulling geven aan de demonstraties. Enkele suggesties die gegeven zijn aan de leveranciers zijn: projecten, bestuurlijke besluitvorming, sociaal domein, objecten, omgevingswet, ketenintegratie.

Dagprogramma:

Bekijk nu het programmaboek en het losse dagprogramma van Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2017

Zaaksysteem Leveranciers:

Momenteel hebben de volgende leveranciers formeel aangegeven aanwezig te zijn. Klik op de leverancier om de demo beschrijving te bekijken.

Documentcreatie leveranciers: Nieuw op Zaaksystemen in Beeld LIVE! 2017

Naast zaaksystemen zijn ook documentcreatie leveranciers aanwezig op het event. Over de dag verdeeld demonstreren zij ieder één keer hun oplossing in de een ruimte (Dexter). Daarnaast nemen zij deel aan de knoppentafel, hier kan de bezoeker zelf de verschillende documentcreatie systemen ervaren.

De volgende documentcreatie leveranciers hebben formeel laten weten aanwezig te zijn. Klik op de leverancier om de demo beschrijving te bekijken.

Integratiespecialisten: Ook nieuw in 2017

Komend jaar zijn integratiespecialisten aanwezig op Zaaksystemen in Beeld LIVE! De integratiespecialisten zullen hun oplossing demonstreren in een ruimte (Dexter) en aanwezig zijn bij de knoppentafel.

De volgende integratiespecialisten hebben formeel laten weten aanwezig te zijn:

Knoppentafel:

2016-02-04 10.43.12

Wegens groot succes komt komend jaar de Knoppentafel terug! Hier hebben bezoekers parallel aan de sessies in de centrale ruimte de mogelijkheid om zelf achter de verschillende systemen te gaan zitten om te ervaren hoe deze werken. Bezoekers staan hier ook in direct contact met de leveranciers.

 

 

En kijk vooral op de site van Zaaksystemen in beeld zelf!