Het Nut sponsort digitalisering van eigen archief

Het departement Amsterdam van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen deed het Stadsarchief een mooi voorstel: als wij zorgdragen voor de financiering, kunnen jullie dan ons gehele archief digitaliseren? Daar zeiden we natuurlijk geen nee tegen.

Voor iedereen

De wens van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen was om alle informatie over hun activiteiten en historie voor iedereen beschikbaar te hebben. Dit was al het geval door het archief over te dragen aan het Stadsarchief, maar digitaal wordt dit natuurlijk nóg gemakkelijker.

Zelf zeiden ze over hun motieven voor deze vorm van sponsoring:

“Het behoud en het zichtbaar maken van het archief is belangrijk, omdat we daarmee een prachtig overzicht bewaren van de geschiedenis van onze organisatie. Hierin zien we de ontwikkeling rond onze doelstelling: aandacht voor mensen en groepen in onze samenleving die wat minder makkelijk toegang hebben tot onze rijkdom aan educatieve, culturele en welzijnsvoorzieningen. Het doel is gebleven, maar de aard van de maatschappelijke verschijnselen is veranderd: van volsksgaarkeuken naar voedselbank of van de bleekneusjes naar de zee naar vakantieweken voor kinderen die ook in onze tijd nooit op vakantie kunnen gaan.”

Ruim 85.000 scans

Het archief beslaat ongeveer 11 strekkende meter en de digitalisering resulteerde in 85.072 scans. Dit waren veel meer scans dan we in eerste instantie gedacht hadden. De documenten waren dan ook heel divers: notulenboeken werden afgewisseld door aanmeldingsformulieren, prenten en tekeningen vormden een aanvulling op de vele rapporten van projecten door de jaren heen.

Over het archief

J.P. Willeumier, de secretaris van het departement Amsterdam, droeg op 30 januari het archief in bruikleen over aan het toenmalige Gemeentearchief Amsterdam. Het archief loopt van 1785 – de resoluties van de allereerste vergadering op 1 april van dat jaar – tot ongeveer 1938, waarbij een van de notulenboeken van de ledenvergaderingen is voortgezet tot 1952. Nu is de weerslag van bijna twee eeuwen ‘Nut Amsterdam’ digitaal beschikbaar.

Hartelijk dank

Via deze weg willen we het departement Amsterdam van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen nog eens hartelijk danken voor de gulle gift. We vinden het heel bijzonder dat een archiefvormer de digitalisering van haar eigen archief sponsort. Het is een prachtige aanvulling van de Archiefbank en biedt de gebruiker nog gemakkelijker inzicht in de stukken.

Links